Beleef Nieuweschoot

nieuweschoot.info

Plaatselijk Belang

Secretariaat

Mw. T. Vogel (Tine)
Rotstergaastweg 73-A
8452 LB  Nieuweschoot

Telefoon (0513) 633 189

E-mail: pb@nieuweschoot.info

Activiteitencommissie

Contactpersoon

Mw. D. Bosma (Dieuwke)
Rotstergaastweg 40-C
8452 LB  Nieuweschoot

Telefoon (0513) 632 642

E-mail: dieuwke_bosma@hotmail.com

Bloemencommissie

Contactpersoon

Mw. A. Bakker (Adri)
Rotstergaastweg 57
8452 LA  Nieuweschoot

Telefoon (0513) 636 259


Oud papiercommissie

Contactpersoon

Dhr. F. van der Meer (Franke)
Oudeschoot

Telefoon (0513)

E-mail:

Webredactie

Contactpersoon

Dhr. J.W. Ots (Jan)
Rotstergaastweg 33
8445 PB  Heerenveen

Telefoon (0513) 682 604 / 636 090

E-mail: jan@ots.nl / mail@nieuweschoot.info

Skoatter Doarpsnijs

Contactpersoon

Dhr. J. Fabriek (Jan)
Schoterlandseweg 31
8451 CP  Oudeschoot

Telefoon (0513) 636 174

E-mail: janfab@online.nl

Gemeentelijke adressen

Nieuweschoot valt onder de gemeente Heerenveen.

Bezoekadres:

Crackstraat 2
8441 ES  Heerenveen

Postadres:

Postbus 15000
8440 GA  Heerenveen

Telefoon (0513) 61 76 17

Wijkwethouder:

Mw. C. van der Laan (Coby)

Telefoon (0513) 617 409 (secretariaat)

Wijkmanager:

Mw. A. Stelma (Annie)

Telefoon (0513) 617 490

Wijkteamleider:

Dhr. P. Vaartjes (Piet)

Telefoon (0513) 617 784

Wijkagent:

Dhr. J. Bron (Johannes)

Telefoon 0900-8844 (spreekuur op afspraak)