Beleef Nieuweschoot

nieuweschoot.info

BURENDAG 2022


Thema voor deze burendag was, heel Nieuweschoot bakt. Maar liefst 10 taarten werden door Nijsskoatters ingebracht waar onder een taart gemaakt door Bauke Bakker( 3 jaar) samen met beppe Adri.Bakker Boonstra uit de Knipe was uitgenodigd om als jury te fungeren,

Van de 19 taarten werden er twee, de lekkerste en de mooiste verkozen.De lekkerste was gemaakt door Agnes Bennink, met chocolade als hoofdingredient,

De mooiste taart was gemaakt door Sietske en Rinke Brandenburg, op de taart stond het symbool van Nyskoat,De winnaars ontvingen uit handen van bakke Boonstra een suikerbrood en kado bon,

De jongeren vermaakten zich met schilderen en tekenen. Ook het springkussen werd druk bezocht.ook versierden ze zelf kleine cakejes , taartjes.

Bij het smullen van de gemaakte taartenen een dankwoord aan bakker Boonstra, werd het middag programma afgesloten, Burendag ging daarne over in het avondprogrammawaar ontmoetingen en onderlinge gesprekken het hoofdthema vormden.

Voor de kinderen waren er poffertjes en voot de volwasenen wasren er heerlijke soepen met broodjes.

De avond was zo snel voorbij dat de quiz is blijven liggen.

Menno Dijkstra heeft van deze burendag een inpressie gemaakt, die u kunt vinden op youtube burendag 2022 nieuweschoot.

4 Mei Dodenherdenking

.De voorzitter van Plaatselijk Belang heet ierdereen welkom, met name Advendo , die deze bijeenkomst muzikaal omlijst.

Blij zijn we dat we na 2 jaar corona weer bij elkaar kunnen zijn op deze bijzondere plek, om samen 4 mei te herdenken.

De toespraak wordt afgesloten met een gedicht gemaakt door middelbare scholieren.

De stilte laat me denken  Over de mensen  De mensen die hebben gestreden  Misschien wel tot hun dood  Hun leven hebben opgegeven  Zodat wij, wij een beter leven hebben

De stilte laat me denken  Over de mensen  De mensen die ons een beter leven gaven  Ons de rust hebben terug gegeven

Niet meer hoeven schuilen voor het gevaar dat dreigt te komen   Maar in vrijheid leven  De stilte laat me denken  Over de mensen  De mensen die hebben gescholen

Die niks hebben misdaan  Maar toch worden gegrepen  Ze worden ver hier vandaan

Die twee minutenstlite is het minste wat wij kunnen doen voor al die mensen.

Tot slot het luiden van de klok, de Last post en twee minuten silte.
NIEUWSBRIEF SHELL-GELDEN

.Hierbij de nieuwsbrief van werkgroep duurzaamheid, mrt betrekking tot verdeling van de Shell_gelden en de daarbij behorende voorwaarden Nieuwsbri

KERST 2021

Ook Nieuweschoot maakt zich op voor de kerst . Het gezamelij vieren, zoals voor Corona tijd, gaat helaas weer niet door.

Maar wel zien we aan de lantaren palen de kerst versieringen al weer hangen, met dank aan de bloemen commissie. In enkele bloembakken staan zeer fraaie kerstboompjes.

De kertscommissie , ook namens Plaatselijk Belang, heeft bij alle dorpsbewoners een kerst groet gebracht met een heerlijk kerstbrood.


SINT MAARTEN 2021

Donderdag 11 november was het weer Sint Maarten . Dit is de dag waarop de kinderen van Nieuweschoot met hun lampionnen zingend in een groep door het dorp lopen. Wij, Plaatselijk Belang, zijn blij dat de optocht dit jaar wel door kon gaan. Wij hebben gelopen van het begin van het dorp tot aan de brug. Daarna terug gelopen naar De Stal waar de optocht eindigde met drinken en een versnapering.

Nieuweschoot nog mooier in het voorjaar.

In overleg met de Bloemencommisie en door een snelle actie , zijn op zaterdag 16 oktober op meerdere plekken langs de Rotstergaastweg 5.000 bloembollen geplant. Hierbij waren de beelden van Natasa Bennink aan beide kanten van het dorp een belangrijk punt.

Met een groep bewoners hebben we in ruim 2 uren crocussen, kleine hyacinten en viertal verschillende gekleurde tulpen geplant. We hopen dat het in het voorjaar vrolijk gekleurd uit gaat zien!

Bedankt voor de hulp Lykele, Pieteke, Sitske, Sieb, Dieuwke, Wupkea, Mathilda en Rene.

De Biodiversiteits Commissie:  Gerlinda, Cora, Arjan en Annette.SKOATTER DOARPSNIJS

Elke maand verschijnt het Skoatter Doarpsnijs met nieuws uit Oudeschoot en Nieuweschoot. Enkele dorpsbewoners uit Nieuweschoot schrijven in dit blad wetenswaardigheden van ons dorp.In bijgevoegde PDF bestand kunt u de verhalen lezen van oktober 2021 geschreven door Andries van den Akker en van november 2021 , geschreven door Jeen Landman.

.

BURENDAG 2021

Op 25 september 2021 vond de jaarlijkse burendag plaats. Het was de 1e activiteit sinds het kerstfeest 2019. In maart 2020 sloeg de pandemie toe en werd de wereld getroffen door Covid-19.

Als gevolg daarvan konden geen activiteiten meer plaats vinden. Gelukkig werden juist op 25 september de maatregelen verruimd en kon de burendag doorgaan.

De burendag was dit jaar een gezamenlijke activiteit van de Activiteitencommissie en Plaatselijk Belang. Al vrij vroeg wapperden de eerste vlaggen in het dorp en een delegatie van Plaatselijk Belang ging rond half elf op bezoek bij de oudste buren die qua gezondheid of andere omstandigheden niet aanwezig konden zijn. Zij ontvingen op initiatief van de bloemencommissie een zelfgemaakt bloemstukje en bonbons. Een gebaar dat erg op prijs werd gesteld.

s’ Middags was het tijd voor de jongste jeugd die vogelhuisjes hebben geschilderd. Een kleurrijk gebeuren. De vogelhuisjes worden volgend vogelseizoen opgehangen aan de bomen in Nieuweschoot. We hopen dat veel vogels van het nieuwe onderkomen gebruik gaan maken.

In de namiddag was het tijd voor de Jan de Roas Sjongers uit Nieuwehorne met dorpsgenoten Andries van den Akker, Kees Bakker, Luuk Bennink, Lykele Buwalda, Menno Dijkstra en Eldert Meeter. Voor Eldert was dit het debuut bij de Jan de Roas Sjongers.

Het koor bracht talrijke wereldse liederen , vaak met een volksaardig optreden. Een prachtig optreden van het koor, onder bezielende leiding van dirigente Sitta Bosman, dat door de aanwezigen bijzonder op prijs werd gesteld.

Hierna was het tijd voor een gezamenlijk buffet met een drankje waarbij iedereen de gelegenheid had om elkaar weer eens gezellig persoonlijk te spreken en te ontmoeten.

Na het buffet was er nog een “spannende “ Pubquiz waar het fanatisme van afdroop. Nadat de uitslag bekend was gemaakt werd er nog gezellig nagepraat.

Rond 23.00 eindigde een geslaagde burendag.

Antwoorden pub quiz Burendag Nieuweschoot 2021.docxKerst 2020

Beste inwoners van Nieuweschoot,

Kerst 2020 is een andere kerst dan voorgaande jaren. Geen samenkomst in het kerkje en niet samen eten, helaas.

Doordat wij elkaar niet kunnen ontmoeten met kerst, bieden wij u wat lekkers aan. Namens de kerstorganisatie brachten Mirjam van Leeuwen en Anina Westra een kerstattentie naar de leden van Plaatselijk Belang Nieuweschoot. Dit werd goed ontvangen.

Wij wensen u/jullie fijne kerstdagen en een gelukkog en gezond 2021 toe,

Namens : kerstcommissie Mirjam van Leeuwen en Anina Westra en Bestuur Plaatselijk Belang Nieuweschoot.


KERST 2020

De kerstman gaat met zijn rendieren en arrenslee, door de bergen naar benee.

Beneden valt in een dorpje de sneeuw gestadig en tevree.

De kinderen zingen een liedje van jingelbel voor de kerstman met zijn arrenslee.

Ergens in huis staat een kerstboom met een kribbe, de drie koningen hebben goud, mirre en wierrook klaar.

In de kerstnacht is ons kind geboren, het klokkenspel kondigt het aan in de klokkentoren.

Engelen zingen in koor, in excelsis deo, een prachtig lied.

En het kind in de kribbe als wereld vorst die vrede voorziet.

De kerstman brengt voor iedereen wat wils, voor de ene een bal de ander een jurk en voor papa een koude pils.

De kerstboom schijnt zijn lichtjes fel en als je goed hoort dan hoor je zelfs een bel.

Gerard Elfrink


Zonnepark nieuwsbrief augustus 2020.

Zonnepark nieuwsbrief Juli 2020.pdf

Bericht Gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen plaatst vlak voor 4 mei 2020 bij het herdenkingsmonument tijdelijk bakken met bloeiende Freedom Flame tulpen ( geel met rode vlam).

Deze tulp staat symbool voor de boodschap achter de vrijheidsvlam ( of Freedom Flame). Deze boodschap is gegeven door Fieldmarshal Bernard Law Montgomery  op 13 september 1948 bij het ontsteken van het vrijheidsvuur.

"LET US BE STRONG IN THE RESOLVE TO STAND FIRMLY FOR FREEDOM AND JUSTICE IN AN UNSETTLED WORLD"

Zie voor meer info: www.freedomflame.nl

Door het corona-virus en de landelijke maatregelingen gaan herdenkingen op 4 mei en alle evenementen- ook rond bevrijding- tot 1 juni 2020 niet door. Deze tulpen staan des te meer symbool als vlam van vrijheid . Dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd en dat we al die jaren in vrijheid mogen en kunnen leven. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid door te geven. Gelukkig kunnen de bakken met tulpen zonder problemen geleverd en geplaatst worden , en dragen zo bij aan deze bijzondere herdenking.

Bij de volgende monumenten worden bloembakken geplaatst:

Heerenveen: Van Maasdijkmonument ; de Knipe: Krinkjespuiershoekje; Katlijk: Kerk; Akkrum: Tjeerkebleek; Nieuwehorne: oorlogsgraven begraafplaats; Nieuweschoot: Kerkje . Ook worden er nog Freedom Flame tulpen neergezet bij het Indienmonument Minckelerstraat en in Oudehorne bij Monument neergestort vliegtuig.


Nijs ut Nijskoat, februari 2020

Sporten bij Balans

Bestuur van Platselijk Belang heeft sportcentrum Balans gevraagd of wij als ' buren ' korting kunnen krijgen . balans doet de inwoners van Nieyweschoot het volgende aanbod:

Tot 10 personen 2,50 euro korting per maand pp op reguliere lidmaatschappen

Vanaf 10 personen 5,00 euro korting pp

Vanaf  20 personen 7,50 euro korting pp

Vanaf 30 personen 10,00 euro korting pp

Lidmaatschappen zijn inclusief koffie/thee/sportdrank; groepslesse ; vrije fitniss; bodyscans; sauna etc. Een overzicht van de tarieven staat op : www.balans4u.nl. tel 0513-624928
Onthulling beelden Nieuweschoot 28 september 2019


NIEUWESCHOOT - Van de hand van kunstenares Natasja Bennink zijn vandaag twee bronzen beelden bestaande uit handen en armen onthuld in Nieuweschoot. Dat gebeurde tijdens burendag.

Het eerste beeld werd onthuld door wethouder Hans Broekhuizen, samen met een aantal jonge boetseerders van de buurt. Ook is een beeld, dat aan het einde van het dorp staat, onthuld door een inwoner en met kinderen uit Nieuweschoot en bewoners van De Stal van Talant.

Na de onthulling las dichter Gerda Van Miltenburg-Eijzenga een gedicht voor over de mienskip Nieuweschoot. De kern van het gedicht is gegraveerd op de sokkels.

Natasja Bennink, oud-inwoonster van Nieuweschoot en maker van de borstbeelden van froulju fan Fryslân, heeft gesprekken die zij voerde met inwoners vertolkt in de twee beelden. Die verbeelden samen het verhaal van de mienskip van Nieuweschoot uit. Die staat voor een Friese gemeenschap waarbij hedendaagse nabuurschap, verbinding, plezier, maar ook diversiteit belangrijk is.

Nieuweschoot zelf is een lintbebouwing. De beelden worden zo geplaatst, dat ze in die bebouwing passen.

Tentoonstelling

Op weg naar de onthulling maakten kinderen uit Nieuweschoot en de bewoners van De Stal op zaterdag 15 juni onder leiding van Natasja Bennink kunstwerken van klei, die handen uitbeelden.

Die kunstwerken zijn vandaag eveneens onthuld en zijn te zien bij De Stal.

Zie verder bijgaand artikel Heerenveense Courant en de foto's op You Tube van Menno Dijkstra

https://heerenveensecourant.nl/artikel/1049531/foto-s-beelden-kunstenares-natasja-bennink-onthuld-in-nieuweschoot.html

https://www.youtube.com/watch?v=Dwr-cZj8I_kNijs ut Nijskoat, juni 2019

Omdat het 2 maanden duurt voordat er weer een Skoatter doarpnijs verschijnt toch nog wat nijs ut Nijskoat. Allereerst een bedankjbriefje van Mirjam en jelmer bakker. Zij schreven het volgende bericht: Graag willen Jelmer en Ik iedereen uit Nieuweschoot hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, kaartjes en cadeautjes en bezoekjes voor de geboorte van Bauke Bakker op 11-02-2019. Met Bauke gaat het heel goed, groeit goed en Bauke is een vrolijk mannetje/jonkje.

Ook blij nieuws bij de fam. Landman. Op 26 mei bij hun achter hun huis een ree met een kalfje. het kalfje was al enkele weken oud, maar toch bijzonder zo vlak bij hun achter huis. Ook bij de fam Bosma is het herte kalfje achter in de tuin gezien.

Op 7 mei was de jaarvergadering van plaatselijk Belang Nieuweschoot. Op elk adres in Nieuweschoot is inmiddels een verslag van deze vergaderijng bezorgd.

Aan de playbackshow op het dorpsfeest op 17 mei deed Nieuweschoot ook weer mee. het nummer Bloody Mary van de Sjonnies werd ingestudeerd. Helaas vielen op het allerlaatste moment enkele mensen af, toch maakten zij er een mooie show van. Maar het niveau van de andere kandidaten was van dermate hoge kwaliteit dat de , onzen, zich tevreden moesten stellen met de vierde plaats.

Op 28 mei zijn de bloempotten met geraniums weer opgehangen. met een goede verzorging zal het in ons dorp weer snel een bloemenpracht worden. Elk jaar veel positieve reacties van passanten


Handjes project 15 juni 2019

Op xaterdagmiddag 15 juni scheen de zon heerlijk in de tuin van brasserie de Stal. lange tafels stonden klaar om daar te werken met klei. Kinderen van Nieuweschoot en bewoners van de Stal, waren uitgenodigd voor een workshop handen maken, Dit onder leiding van beeldhoudster Natasja Bennink. Drie bewoners van de Stal deden ook mee, er werd flink gewerkt aan het maken van de handen. Vaak moest er een vinger opnieuw aan de hand worden gezet, best wel moeilijk , maar er is intensief en met veel enthousiasme aan de handen gewerkt.

ondertussen konden de ouders in de tuin van de Stal, onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar kennis maken en praten. Dit was ook een mooi moment voor veel nieuwe bewoners om verbondenheid te voelen.

Dit past mooi in het kader van de beelden, die Nasja bennink maakt voor Nieuweschoot, n.l. verbondenheidvan de bewoners van Nieuweschoot, hedendaagse nabuurschap. De beelden van Natasja bestaan uit handen en armen.

Op zaterdagmiddag 28 september komen deze projecten samen.Op deze dag is de feestelike onthulling van alle kunstwerken, zowel de handen als de twee beelden. de handen die bij de Stal zijn gemaakt worden in de tuin van de Stal geexposeerd. Dit handjes project is medde mogelijk gemaakt door een eenmalige subsidie van de gemeente heerenveen.

.

Kinderen van Nieuweschoot en bewoners van de Stal maken kunstwerk

Op zaterdagmiddag 15 juni , start het handjes project om 15.00 uur. de kinderen van Nieuweschoot en de bewoners van de Stal , gaan bij de Brasserie aan het werk.

Ze gaan onder leiding van Nastasja Bennink, beeldhoudster, handen maken van klei. Na het maken, bakken , verven, vernissen worden ze tentoongesteld in de tuin van de brasserie de Stal. Dit wordt dus een kustwerk van deze groep die de verbondenheid van het dorp laat zien, samen werken, samen sterk zijn.

Breder kader

Dit handjes project kunnen we zien in een breder perspectief :"beelden in Nieuweschoot". Beeldhoudster Natasja Bennink, oud inwoonster van Nieuweschoot, heeft n.a.v. gesprekken met bewoners , de hierbij verkregen informatie vertolkt in twee bronzen beelden. Deze beelden verbeelden samen het verhaal van de mienskip van Nieuweschoot een hechte friese gemeenschap waarbij hedendaagse nabuurschap, verbinding, plezier, maar ook diversiteit belangrijk is. Nieuweschoot is een lintbebouwing, de beelden zijn dan ook op deze wijze geplaatst. De beelden bestaan uit handen, armen en zijn uniek voor Nieuweschoot.

Samenkomen

Op zaterdag 28 september komen deze projecten samen. Deze dag is de feestelijke onthulling van alle kunstwerken: van zowel alle handen die zijn gemaakt, als de twee beelden die door Nastasja zijn vervaardigd. de kinderen spelen eveneens een rol bij de onthulling van de beelden van Natsja Bennink.


Prokkel Fair, 6 juni 2019

In de tuin van dagbestedingslocatie Brasserie De Stal organiseert Talant een Prokkel Fair . Verschillende dagbestedingslocaties van Ondenemend Talant bieden hier eenverzameling mooie, unieke en eigenmakke producten aan voor de verkoop. de fair staat ook in het teken van ontmoetingen; tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. met een mooi woord Prokkel genaamd.

Er zijn stands met hippe woonaccessoires, kunst, woonkussens en leuke cadeaus. "We vinden het geweldig om mensen te laten zien wat we allemaal doen bij de verschillende dagbestedingslocaties van Talant" vertelt begeleidster en mede-organisator Renate enthousiast. "Dit jaar pakken we het groots aan en hebben we plaats voor tien stands"
Groenmarkt

Zaterdag 18 mei was voor de 15 keer de gezelligste groenmarkt op tuingebied in de appelhof van de familie Bakker. Er was een groot aanbod van alles wat er groeit en bloeit in de tuin, zoals vaste planten, 1- en 2-jarige planten, bol- en knolgewassen, groenteplanten enz. Verder was er een groot aanbod aan bloemstukken, tuindecoraties, keramiek, jams ,kruidenthee, honing en nog veel meer.

Deze zaterdag was het prachtig weer en dat was te merken aan het aantal bezoekers. ruim 900 mensen kwamen kopen en kijken in de boomgaard bij Mirjam en Jelmer Bakker.

Yn Neitins, 1962 - Sjirk IJntema - 2019

Tiisdei 19 maart 2019. Elkenien is mei syn deistige dingen dwaande. Een dei lyk as alle oarren. De maitiid komt der oan. De earste griene bledjes binne al te sjen. it sintsje kriget stadichjes wat mear tiid en kreft. Mar dan samar ynienen foel troch it tige hommels ferstjerren van us warbere doarpsgenoat en tuke boer Sjirk IJntema der in djip skaad oer Nijskoat en feroare alles.

Sjirk komt ut in laach fan fanatyke boeren dy wisten fan it ferskil tusken berop en ropping fan it boer wezen. Ek hy wist hoe er it ha woe. De plannen foar it kommende lanwurk wiene mei it leanbedriuw trochnaam en ek de fierdere oanpassingen fan de stal en gebouwen wiene besprutsen.

Yn 2003 hat Sjirk him untwrakselje kint oan in slimme sykte, mar dizze keer moast er belies jaan.

Mar wy tinke net allinne oan syn stjerren, dochs folle meer oan syn ryk libben as man, heit en fuleindich boer. We witte fan syn blierens. Syn grutskens op syn pleats wer hy de skoalbern de leafde by brocht far de natur, it fee, it lan mei de griene greiden, de fugels en de blommen yn it fjild. Ek it skriuwen yn de doarpskrante die hij mei nocht en wille. De leste stikjes wiene omtrent klear.

Ek mei wy yn tank werom sjen nei it jierliks Nijskoatter Boskfeest en de Minniste Hagepreek wer wy by min waar altiid in de smuke skuorre terjochte koenen. Sjirk woe en koe mei dit alles syn beste kant sjen litte. Nimmen krige nee as antwurd.

Meer as fiifhundert minsken wiene by it roubeklach yn ' e Nijskoatter tsjerke. En dei letter wie de kremaasje , wer Tine , bern en famylje under stylfolle begelieding van Ella van Halderen wurden fan goede neitins, treast en bemudigens utsprutsen hawwe.

Wy sille Sjirk misse. Wy meie hoopje dat Tine, bern en famylje meielkoar it paed fan Sjirk festhalde sille en kreft en moed fine fan ' e minsken om harren hinne.

Sjirk syn goeie neitins bliuwt.

De skriuwers fan Nijskoat.

Kunst

Er valt in de loop van dit jaar meer te genieten langs de Rotstergaastweg want de bronzen beelden van Natasja Bennink zullen toch echt worden geplaatst. Het ligt in de bedoeling om op Burendag 2019, zaterdag 28 september, de beelden op feestelijke wijze te onthullen,

OORLOG 1940 -1945

NEDERLAND WERD BEZET DOOR DUITSLAND,

DE DUITSERS HADDEN EEN DING VOOR OGEN ,DE JODEN MOESTEN AAN DE KANT,

ER KWAM VEEL VERZET IN NEDERLAND,

ZO STOND HET OOIT IN DE NEDERLANDSE KRANT,

ER KWAMEN ZWARTE BLAADJES VOOR JE FIETSLAMP TE HANGEN,

ZODAT VIJANDIGE VLIEGTUIGEN HET LICHT NIET KONDEN OPVANGEN,

DE JODEN WERDEN NAAR WESTERBORK NAAR EEN KAMP GEBRACHT,

WAAR DE GASKAMER OP HUN WACHT,

DE HONGERWINTER DUURDE LANG,

EN JE HOORDE EEN HEEL ZELDZAAM VERDES GEZANG,

DE AMERIKAN EN ENGELSEN KWAMEN ONS BEVRIJDEN,

EN ZO KWAM NEDERLAND UIT ZIJN LIJDEN.


Gerard Elfrink