Plaatsen insectenhotels 23 maart 2024

De activiteitencommissie biodiversiteit Nieuweschoot plaatste twee insectenhotels aan de Rotstergaastweg. Helemaal zelf gemaakt, met hulp van handige Rinke en grotendeels gevuld met restmateriaal.

De kinderen hebben op Burendag 2023 geleerd wat een insectenhotel is en die zelf gevuld.

Wijkmanager Nieuweschoot

Wijkmanager Nieuweschoot

Arend Toering gemeente Heerenveen
a.toering@heerenveen.nl
06 4845 77 20 | (0513) 61 74 11
www.heerenveen.nl

De wijkmanager zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.

Als in Nieuweschoot iets kapot of vuil is, niet werkt of overlast geeft, kun je een melding doen bij de gemeente op www.fixi.nl of in de app Fixi. 

Wijkagent Nieuweschoot

Wijkagent Nieuweschoot

Leontina Koehoorn Politie Noord Nederland | district Fryslan | team Zuid-Oost Fryslan
leontien.koehoorn@politie.nl | 06 5435 11 35 | Algemeen nummer 0900 – 8844 | Bij nood 112

De wijkagent zorgt samen met wijkpartners voor een veilig en leefbaar dorp. Zij is regelmatig in het dorp en onderhoudt contact met bewoners en bijvoorbeeld Plaatselijk Belang.

Skoatter Doarpsnijs

Skoatter Doarpsnijs

Dorpskrant voor Nieuweschoot en Oudeschoot

Verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus. Artikelen die (ook) bedoeld zijn voor inwoners uit Nieuweschoot staan op de pagina Nieuws

Redactie-adres voor inwoners Nieuweschoot: degraaf.tanja@gmail.com

Facebook Skoatterdoarpsnijs