Woonvoorziening De Boerderij van Alliade deelde tot voor kort hun pand met brasserie De Stal die verhuisd is naar Oranjewoud. Iris, Douwe en Inge vertellen over de bewoners, de zorg die zij bieden, en over de inrichting van de lege ruimte die de Stal achterliet.

Iris, locatiemanager: ‘Hier bieden we 24-uurszorg aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. De bewoners hebben een zelfstandige woonruimte en krijgen begeleiding van medewerkers die hier per toerbeurt dag en nacht aanwezig zijn. We hebben zeven medewerkers in vaste dienst.’

De Boerderij heeft 14 appartementen. Iedere bewoner heeft een eigen woon-slaapkamer met keuken en sanitair. In het midden van de gezellige woonkeuken staat een hele grote, houten tafel. Het is de centrale verzamelplek van het huis. Hier koken de bewoners samen met de medewerkers, wordt gegeten, een kopje thee gedronken, groepsgesprekken gevoerd of bijvoorbeeld iets gezelligs gedaan. Iris: ‘Een van de bewoners wil zelfstandig leren koken. Zijn begeleider doet dat dan samen met hem in het appartement. Maar er zijn ook bewoners die in de keuken een bord eten ophalen en op de kamer eten om prikkels te vermijden.’

Zorgplan

Douwe en Inge zijn begeleider B. Douwe werkt al 10 jaar bij De Boerderij: ‘Wij helpen de bewoners bij de dagelijkse zorg, maar geven ook persoonlijke begeleiding aan een aantal bewoners. We geven ze extra tijd en aandacht en zijn het eerste aanspreekpunt voor de contactpersonen, zoals familie en de bewindvoerder. Deze bewoners leer je daardoor heel goed kennen, waardoor je een vertrouwensband opbouwt. Dat is een belangrijke basis voor de begeleiding.’  

Inge werkt sinds kort bij De Boerderij. De stage bij Alliade beviel zo goed dat ze er na haar diplomering een vaste baan kreeg. ‘Elke bewoner heeft een zorgplan waarin staat waar ze extra hulp bij nodig hebben. Dat kan zijn zelfstandig kunnen wassen of koken. Maar bijvoorbeeld ook het verbeteren van de sociale contacten.’ 

Elke bewoner heeft een wettelijke vertegenwoordiger, een mentor of een curator. Dat kan een ouder zijn, een bewindvoerder, of een familielid. Inge vertelt dat zij betrokken worden bij het bepalen van het zorgplan en de voortgang. Bij dit gesprek schuift ook Iris aan. ‘We proberen het beste uit de bewoner te halen met extra aansporingen bijvoorbeeld en gesprekken.’ Inge: ‘Naast de organisatorische taken en de begeleiding doe ik -wanneer er tijd is- bijvoorbeeld een spelletje met bewoners. Of zoals laatst heb ik de haren van een bewoner ingevlochten. Dit vind ik mooie momenten om bewoners ook beter te leren kennen.’ 

Hart voor de zorg

Iris benadrukt dat de medewerkers professionals zijn, met kennis en ervaring. ‘Je bent geen vrienden van de bewoners, maar je bent wel een mens. Dit werk kun je niet alleen doen met je verstand; het is ook zorg vanuit je hart.’

Participeren

Alle bewoners hebben werk. Dat kan bij een reguliere werkgever zijn zoals Batavus of Thialf, of bij de dagbesteding van Alliade. Douwe: ‘Drukpunt is onze eigen werk- en dagbestedingsvoorziening waar iedereen voor print- en kopieerwerk terecht kan. In de nieuwe brasserie in Oranjewoud werken ook een paar van onze bewoners, en bij de groenvoorziening Heidewoud.’ Inge: ‘Alle bewoners werken. Dat is goed voor ze. Ze zijn trots als ze na een dag werken thuiskomen.’

Extra woonkamer

Aan de achterzijde van het pand is de vrijgekomen ruimte van de Stal. Die wordt nu ingericht als extra woonkamer. Met een klein budget is inmiddels een bank en een grote, tweedehands stamtafel aangeschaft. Op de vraag aan Iris of zij nog spullen kunnen gebruiken, antwoordt ze enthousiast: ’Ja zeker! We missen nog een salontafel en we zijn ook blij met iets moois voor aan de muur. Misschien heeft iemand wel een eigen gemaakt schilderij van onze Boerderij!’ 

Buren

De naaste buurman houdt wel een oogje in het zeil, maar meer contacten in de buurt en meedoen met dorpsactiviteiten is nog wel een wens. Iris weet zeker dat een aantal bewoners en medewerkers dat heel leuk zouden vinden. ‘Hoe fantastisch zou het niet zijn als onze tuin en terras gebruikt wordt tijdens Burendag voor spelletjes en een drankje!? Maar ook op andere momenten willen we iets voor het dorp betekenen. We hebben genoeg kopjes suiker.’ Douwe: ‘Misschien is er wel een boer die ons uitnodigt voor een bezoek aan hun boerenbedrijf.’  

De Boerderij is een thuis voor de bewoners. Dat ze in een dorp wonen is een pluspunt, aldus Iris. ‘De rust hier, maar ook het groen en de Heide waar we wandelen en een paar bewoners gaan vissen. Een bewoonster die best moest wennen hier zei laatst: ‘het is zo mooi hier, ik ga nooit meer weg!’’

Alliade

Alliade is een provinciale organisatie voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg, werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning in Friesland. 

Er zijn meer voorzieningen in Friesland zoals De Boerderij. Alliade heeft een centrale wachtlijst voor nieuwe bewoners. De Boerderij heeft voldoende personeel, maar Alliadebreed is altijd behoefte aan zorgpersoneel met een hart, ook vrijwillige medewerkers.

De Boerderij | Rotstergaastweg 42 Nieuweschoot | 088  244 42 00 | klantadvies@alliade.nlwww.alliade.nl

Wil je de bewoners beter leren kennen? Kijk dan naar Journaal Binnen Alliade op YouTube

Dit artikel is gepubliceerd in Skoatter Doarpsnijs van april 2024