Plaatsen insectenhotels 23 maart 2024

De activiteitencommissie biodiversiteit Nieuweschoot plaatste twee insectenhotels aan de Rotstergaastweg. Helemaal zelf gemaakt, met hulp van handige Rinke en grotendeels gevuld met restmateriaal.

De kinderen hebben op Burendag 2023 geleerd wat een insectenhotel is en die zelf gevuld.

Dodenherdenking 4 mei 2024

De Nationale Dodenherdenking op 4 mei wordt in Nieuweschoot elk jaar georganiseerd in en bij de dorpskerk in Nieuweschoot.

Nieuwsjaarsborrel 19 januari 2024

Nieuweschoot is het nieuwe jaar gezellig begonnen met een borrel en een hapje. In de verwarmde schuur van dorpsgenoten Anette en René werd geproost op het nieuwe jaar en de wens uitgesproken dat dit jaar nog meer bewoners deelnemen aan allerlei dorpsactiviteiten, zoals burendag en het bosfeest.

Kerstfeest 17 december 2023

Het jaarlijkse kerstfeest in de dorpskerk van Nieuweschoot werd ook dit jaar door veel inwoners bijgewoond.

Een delegatie van het mannenkoor De Jan de Roas Sjongers -met enkele inwoners van Nieuweschoot- trad op. Rinke en Marjon zongen een aantal kerstliederen die deels door de bezoekers meegezongen werden.

De kinderen uit Nieuweschoot vulden een gedeelte van de viering. Aukje-Anne Meeter droeg een gedicht voor. En er werd een gedicht van Ise Westra voorgelezen.