Wijkmanager Nieuweschoot

Wijkmanager Nieuweschoot

Arend Toering gemeente Heerenveen
a.toering@heerenveen.nl
06 4845 77 20 | (0513) 61 74 11
www.heerenveen.nl

De wijkmanager zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.

Als in Nieuweschoot iets kapot of vuil is, niet werkt of overlast geeft, kun je een melding doen bij de gemeente op www.fixi.nl of in de app Fixi. 

Wijkagent Nieuweschoot

Wijkagent Nieuweschoot

Leontina Koehoorn Politie Noord Nederland | district Fryslan | team Zuid-Oost Fryslan
leontien.koehoorn@politie.nl | 06 5435 11 35 | Algemeen nummer 0900 – 8844 | Bij nood 112

De wijkagent zorgt samen met wijkpartners voor een veilig en leefbaar dorp. Zij is regelmatig in het dorp en onderhoudt contact met bewoners en bijvoorbeeld Plaatselijk Belang.

Skoatter Doarpsnijs

Skoatter Doarpsnijs

Dorpskrant voor Nieuweschoot en Oudeschoot

Verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus. Artikelen die (ook) bedoeld zijn voor inwoners uit Nieuweschoot staan op de pagina Nieuws

Redactie-adres voor inwoners Nieuweschoot: degraaf.tanja@gmail.com

Facebook Skoatterdoarpsnijs

 

Buurtpreventie WhatsApp

Buurtpreventie WhatsApp

De app is voor het melden van verdachte personen en situaties, criminaliteit, medische noodsituaties en vermissing van personen.
Aanmelden bij beheerder Trynke Brouwer 06 2215 27 66

Meitinkers Nieuweschoot

Meitinkers Nieuweschoot

Tel (0513) 61 77 86
woonservicezone5@heerenveen.nl
https://www.heerenveen.nl/zorg-en-uitkeringen/een-meitinker-kan-u-helpen/

Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kun je bij een meitinker terecht. Nieuweschoot heeft een vast team van meitinkers.

Omrin voor inzamelen afval

Omrin voor inzamelen afval

Afvalverwerkingsbedrijf Friesland. Haalt elke twee weken restafval en GFT en een keer per vier weken papier op. De data staan in de Afvalkalender en Omrin app.
Voor overig afval: www.omrin.nl

Aanwijzingen

  • Zet de bak met de kraag naar de weg toe
  • Zet de bak in setjes van twee tegen elkaar
  • Houd minimaal 10 cm tussen de setjes
  • Zet de bak niet in de buurt van obstakels zoals auto’s, bomen en lantaarnpalen
  • Zet de bak op een harde ondergrond en niet in een bocht
  • Zorg ervoor dat de deksel goed dicht zit
  • Stamp het afval niet aan