Beleef Nieuweschoot

nieuweschoot.info

Plaatselijk Belang

Secretariaat

Mw. T. Vogel (Tine)
Rotstergaastweg 73-A
8452 LB Nieuweschoot

Telefoon (0513) 633 189

E-mail: pb@nieuweschoot.info

Banknummer Plaatselijk Belang : NL61INGB 0677320434

Samenstelling bestuur Plaatselijk Belang

Gerda Kalsbeek, voorzitter
Tine Vogel, secretaresse
Maurice Endeman, penningmeester
Wijbo de Boer Geerligs, lid
Wupkea Ots, lid

Activiteitencommissie

Contactpersoon

Mw. D. Bosma (Dieuwke)
Rotstergaastweg 40-C
8452 LB  Nieuweschoot

Telefoon (0513) 632 642

E-mail: dieuwke_bosma@hotmail.com

Bloemencommissie

Contactpersoon

Mw. A. Bakker (Adri)
Rotstergaastweg 57
8452 LA  Nieuweschoot

Telefoon (0513) 636 259


Verslag leden vergadering 2019

Statuten Plaatselijk Belang

Statuten PB Nieuweschoot.pdf

Oud papiercommissie/ Parkeren

Contactpersoon

Dhr. W. de Boer Geerling (Wybo)
Rotstergaastweg 77

Telefoon 06-12983900

E-mail:

Website

Contactpersoon

Mw. D.F. Bosma ( Dieuwke)

Rotstergaastweg 40 c

telefoon (0513)632642Skoatter Doarpsnys

Contactpersoon

Dhr. A. van den Akker( Andries)

Rotstergaastweg 63

Telefoon (0513) 632128Gemeentelijke adressen

Nieuweschoot valt onder de gemeente Heerenveen.

Bezoekadres:

Crackstraat 2
8441 ES  Heerenveen

Postadres:

Postbus 15000
8440 GA  Heerenveen

Telefoon (0513) 61 76 17

Wijkwethouder:

Dhr. H. Broekhuizen ( Hans)

Telefoon (0513) 617 409 (secretariaat)

Wijkmanager:

Mw. A. Stelma (Annie)

Telefoon (0513) 617 490

Wijkteamleider:

Dhr.T.Hoogenkamp(Tinus)

Telefoon (0513) 617784


Wijkagent:

Dhr.R.Faber (Ron)

Telefoon 0900-8844 ( algemeen nummer)