Beleef Nieuweschoot

nieuweschoot.info

Plaatselijk Belang

Secretariaat

Dhr. A. Rijpkema (Arjan)
Rotstergaastweg 81
8452 LB Nieuweschoot

Telefoon

E-mail: pb@nieuweschoot.info


Banknummer Plaatselijk Belang : NL61INGB 0677320434


Samenstelling bestuur Plaatselijk Belang


Siebren Bosma, voorzitter
Arjan Rijpkema, secretariaat
Maurice Endeman, penningmeester
Trynke Brouwer lid
Wupkea Ots, lidActiviteitencommissie

Contactpersoon

Mw. D. Bosma (Dieuwke)
Rotstergaastweg 40-C
8452 LB  Nieuweschoot

Telefoon (0513) 632 642

E-mail: dieuwke_bosma@hotmail.com

Bloemencommissie

Contactpersoon

Mw. A. Bakker (Adri)
Rotstergaastweg 57
8452 LA  Nieuweschoot

Telefoon (0513) 636 259


Statuten Plaatselijk Belang

Statuten PB Nieuweschoot.pdf

Parkeren

Contactpersoon

Dhr. W. de Boer Geerlings (Wybo)
Rotstergaastweg 77

Telefoon 06-12983900


Website

Contactpersoon

Mw. D.F. Bosma ( Dieuwke)

Rotstergaastweg 40 c

telefoon (0513)632642Skoatter Doarpsnys

Contactpersoon

Dhr. A. van den Akker( Andries)

Rotstergaastweg 63

Telefoon (0513) 632128Gemeentelijke adressen

Nieuweschoot valt onder de gemeente Heerenveen.

Bezoekadres:

Crackstraat 2
8441 ES  Heerenveen

Postadres:

Postbus 15000
8440 GA  Heerenveen

Telefoon (0513) 61 76 17

Wijkwethouder:

Dhr. H. Broekhuizen ( Hans)

Telefoon (0513) 617 409 (secretariaat)

Wijkmanager:

Mw. A. Stelma (Annie)

Telefoon (0513) 617 490

Wijkteamleider:

Dhr.T.Hoogenkamp(Tinus)

Telefoon (0513) 617784


Wijkagent:

Dhr.R.Faber (Ron)

Telefoon 0900-8844 ( algemeen nummer)