Contact

Bijna alle inwoners van Nieuweschoot zijn lid van Plaatselijk Belang. De vereniging heeft een bestuur voor de dagelijkse gang van zaken. Veel bewoners zetten zich vrijwillig in in één van de activiteitencommissies.

Samen werken over de grenzen van het dorp is voor een leefbaar dorp belangrijk. Niet alle voorzieningen zijn in Nieuweschoot aanwezig. Bovendien zijn contacten belangrijk voor bijvoorbeeld een veilige leefomgeving.

Contact webredactie
website@nieuweschoot.info