Belangrijke adressen

Samen werken over de grenzen van het dorp is voor een leefbaar dorp belangrijk. Niet alle voorzieningen zijn in Nieuweschoot aanwezig. Bovendien zijn contacten belangrijk voor bijvoorbeeld een veilige leefomgeving.

Belangrijke adressen