Geschiedenis

Voor een buitenstaander lijkt Nieuweschoot vaak niet meer dan een straat met woningen, vastgeplakt aan Heerenveen. Toch is Nieuweschoot een oud dorp met een lange historie.

Met zekerheid kan worden aangenomen dat er al voor het begin van onze jaartelling sprake was van bewoning. In 1890 werd bij het graven van een opvaart een stenen bijl gevonden. Ook werden er later bij het bouwen van een boerderij stenen werktuigjes gevonden. Ook bij deze boerderij is een lemen vloertje met fragmenten van rood aardewerk gevonden. Door deskundigen is vastgesteld dat het hier om een vloertje ging van een woning uit de late Middeleeuwen.
Nieuweschoot ligt op een zandrug en behoorde oorspronkelijk tot de grietenij Schoterland. Omstreeks 1390 wordt de grietenij ‘Scoterland’, met de daarbij horende dorpen al in oude geschriften vermeld.

Kerkepad

In 1315 wordt er melding gemaakt van een ‘Kapelle’ die in Nijeskoat staat. Deze Kapelle stond op de plaats waar nu het kerkje van Nieuweschoot staat. De kerk die nu wat achteraf lijkt te staan stond vroeger in een rij van boerderijen en huisjes.
Het Kerkepad, een verbindingsweg tussen Oudeschoot en Rotstergaast liep langs de kerk en de boerderijen en had ook nog een aftakking naar de Bisschopsweg. Het Kerkepad werd rond 1850 afgesneden door de Engelenvaart. Vanaf 1850 tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw kon men de overkant van het Kerkepad bereiken met een draaibrug in de Engelenvaart. Nu is het Kerkepad een historisch wandelpad met rust, ruimte en een rijke natuur.

Betrokkenheid

Nieuweschoot is van oorsprong een dorp waar mensen op elkaar aangewezen waren en waar vele familieleden woonden. Hierdoor ontstond een sterke sociale cohesie en een ontwikkeling van een eigen dorpscultuur en identiteit. Ook nu nog is er sprake van een grote betrokkenheid. Bijna alle inwoners zijn lid van Plaatselijk Belang. Veel bewoners zetten zich in voor een prettig, leefbaar dorp, met een open oog en geest voor de toekomst, maar ook strijdbaar voor het behoud van haar eigen identiteit.

Beelden

Aan het begin en het eind van de Rotstergaastweg staat een kunstwerk. De bronzen beelden bestaan uit handen, armen en een tekst. Beeldhoudster en oud- inwoonster van Nieuweschoot Natasja Bennink heeft de beelden gemaakt na gesprekken met inwoners. Samen met de kinderen uit het dorp en de bewoners van woonvoorziening De Stal (nu De Boerderij) de handen van klei gemaakt. De kunstwerken verbeelden de verbondenheid, nabuurschap, plezier, diversiteit en de samenwerking van het dorp.

Foto’s

Artikel Groot Heerenveen

Boek

Over de geschiedenis van Nieuweschoot, haar bewoners en de woningbouw heeft Plaatselijke Belang een boek uitgegeven met de titel: Nieuweschoot Beeld van een dorp. Het boek is te koop bij Plaatselijk Belang Nieuweschoot en te leen bij de bibliotheek in Heerenveen.

Wapen

Sinds 2007 heeft Nieuweschoot een dorpswapen.

  • Gouden veld: verwijst naar de zandgrond waar het dorp op licht.
  • Groene punt: beeldt het deel ‘schoot’ van de plaatsnaam uit. Dit betekent ‘vooruit springend stuk land’.
  • Klaverblad: symbool voor het agrarische karakter van het dorp met grasland en veefokkerij.
  • Eikentak: staat voor de natuur rond het dorp.
  • Eend: verwijzing naar twee eendenkooien die bij het dorp lagen.

Vlag

Op basis van het dorpswapen is een vlag ontworpen. De vlag is te bestellen bij Plaatselijk Belang Nieuweschoot en bij de leverancier.