Wethouder Gerrie Rozema van de gemeente Heerenveen heeft een kastanjeboom geplant in De Heide. Het planten van nieuwe bomen maakt deel uit van het verbeterplan voor dit natuur- en recreatiegebied.

De gemeente plant bij de zonneweide zeven bomen. Gekozen is voor soorten die bij het gebied passen, zoals de kastanje, wilg, berk en iep. Door verschillende soorten te planten wordt de biodiversiteit verbeterd en wordt voorkomen dat bij ziekte alle bomen aangetast worden. De extra bomen zijn ook nodig door de opwarming van de aarde. Ze geven schaduw en daardoor verkoeling. 

Ook op andere plekken in De Heide gaat de gemeente extra bomen planten, zoals op het eilandje in het moerasgebied en op het grasveld bij de plas aan de kant van Nieuweschoot.

Verbeterplan De Heide 

Dit artikel is gepubliceerd in Skoatter Doarpsnijs van april 2024