Afvalverwerkingsbedrijf Friesland. Haalt elke twee weken restafval en GFT en een keer per vier weken papier op. De data staan in de Afvalkalender en Omrin app.
Voor overig afval: www.omrin.nl

Aanwijzingen

  • Zet de bak met de kraag naar de weg toe
  • Zet de bak in setjes van twee tegen elkaar
  • Houd minimaal 10 cm tussen de setjes
  • Zet de bak niet in de buurt van obstakels zoals auto’s, bomen en lantaarnpalen
  • Zet de bak op een harde ondergrond en niet in een bocht
  • Zorg ervoor dat de deksel goed dicht zit
  • Stamp het afval niet aan