Plaatselijk belang

Dorpsbewoners verenigd om samen te werken aan een leefbaar dorp

Bijna alle inwoners van Nieuweschoot zijn lid van Plaatselijk Belang. De vereniging heeft een bestuur voor de dagelijkse gang van zaken en voor bijvoorbeeld het contact met de politie en de gemeente.

Veel inwoners zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid van het dorp. Dat doen ze door het organiseren van activiteiten in één van de commissie.

Nieuwe inwoners en inwoners die door bijvoorbeeld een ziekte of verlies van een dierbare zijn getroffen, krijgen een bezoek van een verenigingslid. Zo blijven zij betrokken bij het dorpsleven en maken nieuwe inwoners snel deel uit van het dorp.

 

Overzicht werkzaamheden van het bestuur 2023-2024

 

Bijdrage verduurzamen woning

Nieuweschoot heeft van Shell een bijdrage gekregen vanwege de aanleg van het zonnepark in Heerenveen-Zuid/Nieuweschoot. Een deel er van is voor inwoners die hun woning verduurzamen. Plaatselijk Belang heeft regels opgesteld om daarvoor in aanmerking te komen. Er is (nog) geen einddatum bepaald voor de aanvraag er van.

 

Nieuwsbrief verdeling Shell gelden

CONTACT

Plaatselijk Belang Nieuweschoot

Secretariaat

Rotstergaastweg 41
8452 LA Nieuweschoot
06 2215 27 66
pb@nieuweschoot.info

Redactie website
website@nieuweschoot.info

BESTUUR

Plaatselijk Belang Nieuweschoot

 • Jolanda Swieringa, lid
 • Rein Yntema, penningmeester
 • Mirjam van Leeuwen – Bakker, lid
 • Trynke Brouwer, secretariaat
 • Siebren Bosma, voorzitter

COMMISSIES

Commissies
Nieuweschoot

 • Activiteiten commissie
  Contactpersoon Henk Swieringa
 • Biodiversiteit commissie
  Contactpersoon Gerlinda Frederiks
 • Bloemen commissie
  Contactpersoon Adri Bakker-Willems
 • Kerst commissie
  Contactpersoon Maaike Siebenga
 • Werkgroep Duurzaamheid
  Contactpersoon Maurice Endeman
 • Openbare inrichting
  Contactpersoon Sieb Bosma
 • Parkeren Thialf
  Contactpersoon Rein Yntema

Contact via secretariaat pb@nieuweschoot.info