Je welkom voelen komt in het gesprek steeds weer terug. Niet alleen als bewoner in je eigen dorp, maar ook bij de gemeente. Wijkmanager Arend Toering voelt zich al welkom in Nieuweschoot. Voor Anja Boersma, nieuwe wijkmanager voor Oudeschoot gaat dat vast ook lukken.

Arend Toering is nu anderhalf jaar wijkmanager van Nieuweschoot: ‘Nieuweschoot is leuk om voor te werken. Een hechte gemeenschap. De samenwerking met Plaatselijk Belang (PB) is heel prettig, constructief. We weten elkaar makkelijk te vinden als er wat is.’ 

Anja Boersma heeft net haar eerste kennismaking gehad met Oudeschoot: ‘Ik ben vandaag door het dorp gefietst en heb gesproken met het bestuur van Plaatselijk Belang. Het is een mooi dorp om voor te werken. Er staan drie deelkasten; in Oudeschoot wordt om elkaar gedacht.’

Taken wijkmanagers

Arend legt uit wat de taak van een wijkmanager is: ‘De leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie verbeteren zoals op de website van de gemeente staat, is wel wat karig omschreven. Wij zijn het aanspreekpunt bij de gemeente Heerenveen voor bewoners, en bij de gemeente vertegenwoordigen wij de bewoners. We informeren onze collega’s en bestuurders welke behoefte, vragen en zorgen de bewoners hebben, zodat daar rekening mee kan worden gehouden.’ 

Anja vult aan: ‘Het is onze taak om signalen op te vangen als het niet of minder goed gaat. Samen met partners en bewoners bekijken we dan hoe we hier aandacht aan kunnen besteden.’

Arend geeft het voorbeeld van de overlast van boten in de Engelenvaart: ‘Dan zijn niet alleen de gemeente en bewoners betrokken, maar ook de politie, onze handhavers en de provincie die verantwoordelijk is voor water. Wij brengen alle betrokkenen met elkaar in contact.’

Sociaal

De nadruk van het werk van de wijkmanagers ligt volgens Arend nu nog te veel op de fysieke kant. ‘Het sociale aspect van ons werk staat nog in de kinderschoenen. Fysiek en sociaal grijpen ook steeds meer in elkaar. Mensen worden bijvoorbeeld steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Daar moet dan ook de buitenruimte op worden ingericht, ook om te voorkomen dat ze vereenzamen. Ook daar willen we bewoners bij betrekken om dat op een goede manier aan te pakken.’

Anja heeft ervaring in het werken met bewoners door haar werk bij een woningcorporatie: ‘Ik was gebiedsregisseur. Ik behartigde de belangen van de huurders en zorgde voor een verbinding tussen het fysieke en de sociale kant. Dat niet alleen je huis en de buitenruimte fijn is, maar ook dat je je welkom voelt in de buurt en een goed contact hebt met je buren.’

Bewonersinitiatieven

Als bewoners ideeën voor hun dorp of wijk hebben, kunnen ze die voorleggen aan de wijkmanager. Wie denkt dat de gemeente alles dan voor bewoners regelt en oplost vergist zich. 

Anja: ‘Wij bekijken dan of dat mogelijk is. Is het bijvoorbeeld wel grond van de gemeente? We wijzen ze op de procedure, zoals waar ze een plan kunnen indienen en hoe ze aan geld kunnen komen. Als ze bijvoorbeeld een speeltuintje voor de deur willen, dan kan het zijn dat de buurvrouw daar niet blij mee is. We geven ze tips hoe ze een buurtonderzoek moeten doen.’

De gemeente laat het wel zo veel mogelijk over aan bewoners. Maar de ene bewonersgroep is de andere niet volgens Anja: ‘Niet alle bewoners zijn zelfredzaam. We bekijken steeds wat de bewoners nodig hebben.’ Arend: ‘Juist in dorpen zien we dat bewoners het liever zelf doen.’

Dat betekent niet dat alles wat bewoners willen ook kan. Arend: ‘Soms omdat er geen geld voor is; of het past niet in de planning van de gemeente. Dat is wel eens lastig. Bewoners worden gehoord, maar vóelen zich niet altijd gehoord. Het is aan ons om goed uit te leggen waarom we bepaalde dingen doen of niet doen.’ 

Arend vertelt over bewoners die een grotere speeltuin wilden: ‘Er waren genoeg speeltuinen in de buurt, dus kon het alleen gerealiseerd worden als de bewoners daarvoor zelf alles regelden. En dat is gelukt. De gemeente faciliteerde en adviseerde de bewoners, maar stelde ook eisen zoals aan de veiligheid en het onderhoud van de speeltoestellen. In dit geval hebben we afgesproken met de bewoners dat de gemeente het gras maait en de speeltoestellen keurt.’ 

Participatie

Groot onderhoud biedt soms de mogelijkheid om een straat samen met bewoners mooier te maken. Arend: ‘Zo is voor een gebied samen met bewoners een ontwerpplan voor de inrichting gemaakt. We geven dan alleen de randvoorwaarden, zodat er achteraf geen teleurstellingen zijn omdat iets niet kan door bijvoorbeeld regelgeving of te hoge kosten.’

Het gaat ook wel eens mis in de communicatie. Arend: ‘Ja, dan is het onderhoud al bijna uitgevoerd en kom ik er achter dat bewoners niet betrokken of geïnformeerd zijn.’ Anja: ‘Je zou eigenlijk overbodig willen worden. Dat bewoners direct de juiste persoon bij de gemeente vinden en dat de gemeentemedewerkers automatisch aan bewoners denken.’

Arend vult aan: ‘Die rol vervullen wij ook, om collega’s te adviseren over de participatie van bewoners. Wij kennen de wijk, buurt of dorp, dus weten wat er speelt. Daar pas je je participatie op aan. Zo kan de projectleider of bestuurder uiteindelijk een beter besluit nemen.’

Arend bekent dat er nog wel wat te verbeteren is in de informatieverstrekking van de gemeente aan bewoners. Arend noemt als voorbeeld dat de gemeente beter inzichtelijk kan maken welke plannen zij hebben voor de toekomst, met een vertaalslag van de gemeentebrede plannen naar het dorp. Denk aan klimaat en biodiversiteit. ‘Want die plannen hebben gewoon gevolgen voor bewoners.’

Bewonerscontact

Anja en Arend onderhouden nauw contact met het Plaatselijk Belang van het dorp. ‘Dat kan per telefoon of met een mailtje’, aldus Arend,‘maar we gaan ook naar bestuursvergaderingen.’

Anja uit haar bewondering voor al die bewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp: ‘Er wordt veel gevraagd van de bestuursleden van PB. Ze doen het vrijwillig, moeten er tijd voor vrijmaken, verbinden zich voor langere tijd.’ 

Arend: ‘Ik zie wel verschillen tussen dorpen en wijken. Het gevoel van eigenaarschap is veel sterker in een dorp. Dorpsbewoners willen graag zelf bijdragen aan de oplossing, en vragen ons hoe we kunnen samenwerken. In wijken is wat vaker de houding: gemeente los het maar op.’

Anja en Arend drukken de bewoners op het hart om hen te benaderen bij zorgen of goede ideeën. Dat kan natuurlijk via de PB, maar mag ook rechtstreeks per mail of telefoon.

Fixi

De wijkmanagers zijn er niet voor de losse stoeptegel. Die zaken kunnen bewoners sneller regelen door een melding te doen op de website van de gemeente of met de app Fixi. Anja: ‘We zijn ook geen opbouwwerkers of hulpverleners. Daarvoor zijn andere organisaties. Maar als het nodig is brengen we ze met elkaar in contact.’ 

Buitengelukplek

Over de vraag naar hun favoriete buitenplek moeten de wijkmanagers even nadenken, want er zijn er meer dus kiezen is moeilijk. Anja: ‘De speeltuin in de uitvindersbuurt met de houten speeltoestellen op een leuke, groene plek tussen de woningen. En de Schoterlandseweg met het huis De Drie Pilaren en aan het eind het Skoattertsjerke met mooie ruiten.’

Arend vindt de gemeente Heerenveen in z’n geheel bijzonder: ’De diversiteit van het landschap. In het noorden veengrond, wijds, water en vlak; in het oosten een bosgebied met zandgrond. En aan het eind van de Rotstergaastweg in Nieuweschoot heb je een heel mooi doorkijkje over de plas. De rust die je daar ervaart!’

Contactgegevens

Wijkmanager Nieuweschoot | Arend Toering | a.toering@heerenveen.nl | 06 4845 77 20

Wijkmanager Oudeschoot | Anja Boersma | a.boersma@heerenveen.nl | 06 4846 98 06

Schoon, heel en veilig 

Als in het dorp iets kapot of vuil is, niet werkt of overlast geeft, kun je een melding doen bij de gemeente op www.fixi.nl of in de app Fixi.