Dorpskrant voor Nieuweschoot en Oudeschoot

Verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus. Artikelen die (ook) bedoeld zijn voor inwoners uit Nieuweschoot staan op de pagina Nieuws

Redactie-adres voor inwoners Nieuweschoot: degraaf.tanja@gmail.com

Facebook Skoatterdoarpsnijs