Leontina Koehoorn Politie Noord Nederland | district Fryslan | team Zuid-Oost Fryslan
leontien.koehoorn@politie.nl | 06 5435 11 35 | Algemeen nummer 0900 – 8844 | Bij nood 112

De wijkagent zorgt samen met wijkpartners voor een veilig en leefbaar dorp. Zij is regelmatig in het dorp en onderhoudt contact met bewoners en bijvoorbeeld Plaatselijk Belang.