Arend Toering gemeente Heerenveen
a.toering@heerenveen.nl
06 4845 77 20 | (0513) 61 74 11
www.heerenveen.nl

De wijkmanager zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.

Als in Nieuweschoot iets kapot of vuil is, niet werkt of overlast geeft, kun je een melding doen bij de gemeente op www.fixi.nl of in de app Fixi.