Beleef Nieuweschoot

nieuweschoot.info


LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG NIEUWESCHOOT 2022


Geachte leden en bewoners van Nieuweschoot,

Zoals in de uitnodiging aangegevenhierbij destukkenvoor de aanstaande ledenvergadering.

Namens het Bestuur Plaatselijk Belang Nieuweschoot


PB jaarvergadering 2021 stukken compleet.pdf

Huishoudelijk Reglement NS 31-03-22 (concept).pdf

Concept-Statuten PB Nieuweschoot.pdf

.

Jaaragenda 2020, onder voorbehoud ivm Corona crisis

Zondag 20 december 2020: kerstviering in het kerkje van Nieuweschoot.