Nijs ut Nijskoat, juni 2019

Omdat het 2 maanden duurt voordat er weer een Skoatter doarpnijs verschijnt toch nog wat nijs ut Nijskoat. Allereerst een bedankjbriefje van Mirjam en jelmer bakker. Zij schreven het volgende bericht: Graag willen Jelmer en Ik iedereen uit Nieuweschoot hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, kaartjes en cadeautjes en bezoekjes voor de geboorte van Bauke Bakker op 11-02-2019. Met Bauke gaat het heel goed, groeit goed en Bauke is een vrolijk mannetje/jonkje.

Ook blij nieuws bij de fam. Landman. Op 26 mei bij hun achter hun huis een ree met een kalfje. het kalfje was al enkele weken oud, maar toch bijzonder zo vlak bij hun achter huis. Ook bij de fam Bosma is het herte kalfje achter in de tuin gezien.

Op 7 mei was de jaarvergadering van plaatselijk Belang Nieuweschoot. Op elk adres in Nieuweschoot is inmiddels een verslag van deze vergaderijng bezorgd.

Aan de playbackshow op het dorpsfeest op 17 mei deed Nieuweschoot ook weer mee. het nummer Bloody Mary van de Sjonnies werd ingestudeerd. Helaas vielen op het allerlaatste moment enkele mensen af, toch maakten zij er een mooie show van. Maar het niveau van de andere kandidaten was van dermate hoge kwaliteit dat de , onzen, zich tevreden moesten stellen met de vierde plaats.

Op 28 mei zijn de bloempotten met geraniums weer opgehangen. met een goede verzorging zal het in ons dorp weer snel een bloemenpracht worden. Elk jaar veel positieve reacties van passanten


Handjes project 15 juni 2019

Op xaterdagmiddag 15 juni scheen de zon heerlijk in de tuin van brasserie de Stal. lange tafels stonden klaar om daar te werken met klei. Kinderen van Nieuweschoot en bewoners van de Stal, waren uitgenodigd voor een workshop handen maken, Dit onder leiding van beeldhoudster Natasja Bennink. Drie bewoners van de Stal deden ook mee, er werd flink gewerkt aan het maken van de handen. Vaak moest er een vinger opnieuw aan de hand worden gezet, best wel moeilijk , maar er is intensief en met veel enthousiasme aan de handen gewerkt.

ondertussen konden de ouders in de tuin van de Stal, onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar kennis maken en praten. Dit was ook een mooi moment voor veel nieuwe bewoners om verbondenheid te voelen.

Dit past mooi in het kader van de beelden, die Nasja bennink maakt voor Nieuweschoot, n.l. verbondenheidvan de bewoners van Nieuweschoot, hedendaagse nabuurschap. De beelden van Natasja bestaan uit handen en armen.

Op zaterdagmiddag 28 september komen deze projecten samen.Op deze dag is de feestelike onthulling van alle kunstwerken, zowel de handen als de twee beelden. de handen die bij de Stal zijn gemaakt worden in de tuin van de Stal geexposeerd. Dit handjes project is medde mogelijk gemaakt door een eenmalige subsidie van de gemeente heerenveen.

.

Kinderen van Nieuweschoot en bewoners van de Stal maken kunstwerk

Op zaterdagmiddag 15 juni , start het handjes project om 15.00 uur. de kinderen van Nieuweschoot en de bewoners van de Stal , gaan bij de Brasserie aan het werk.

Ze gaan onder leiding van Nastasja Bennink, beeldhoudster, handen maken van klei. Na het maken, bakken , verven, vernissen worden ze tentoongesteld in de tuin van de brasserie de Stal. Dit wordt dus een kustwerk van deze groep die de verbondenheid van het dorp laat zien, samen werken, samen sterk zijn.

Breder kader

Dit handjes project kunnen we zien in een breder perspectief :"beelden in Nieuweschoot". Beeldhoudster Natasja Bennink, oud inwoonster van Nieuweschoot, heeft n.a.v. gesprekken met bewoners , de hierbij verkregen informatie vertolkt in twee bronzen beelden. Deze beelden verbeelden samen het verhaal van de mienskip van Nieuweschoot een hechte friese gemeenschap waarbij hedendaagse nabuurschap, verbinding, plezier, maar ook diversiteit belangrijk is. Nieuweschoot is een lintbebouwing, de beelden zijn dan ook op deze wijze geplaatst. De beelden bestaan uit handen, armen en zijn uniek voor Nieuweschoot.

Samenkomen

Op zaterdag 28 september komen deze projecten samen. Deze dag is de feestelijke onthulling van alle kunstwerken: van zowel alle handen die zijn gemaakt, als de twee beelden die door Nastasja zijn vervaardigd. de kinderen spelen eveneens een rol bij de onthulling van de beelden van Natsja Bennink.


Prokkel Fair, 6 juni 2019

In de tuin van dagbestedingslocatie Brasserie De Stal organiseert Talant een Prokkel Fair. Verschillende dagbestedingslocaties van Ondenemend Talant bieden hier eenverzameling mooie, unieke en eigenmakke producten aan voor de verkoop. de fair staat ook in het teken van ontmoetingen; tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. met een mooi woord Prokkel genaamd.

Er zijn stands met hippe woonaccessoires, kunst, woonkussens en leuke cadeaus. "We vinden het geweldig om mensen te laten zien wat we allemaal doen bij de verschillende dagbestedingslocaties van Talant" vertelt begeleidster en mede-organisator Renate enthousiast. "Dit jaar pakken we het groots aan en hebben we plaats voor tien stands"
Over prokkel

De prokkelweek is in 2007 ontstaan vanuit het iniatief van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten waarin zij samen met zeven andere organisaties de 'Verstandelijk gehandicapten 2-daagse' organiseerde. Inmiddels is prokkel uitgegroeid naar een Prokkelweek, vol prikkelende ontmoetingen in heel Nederland. Talant vindt het belangrijk dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving en is daarom full-partner van Prokkel

Nijs ut Nijskoat mei 2019

Bij de entree van Nijskoat valt het nieuwe en bijzonderfraai gebouw van Jan en Wupkea Ots op. Het parkeerterrein is verruimd en de oprit aan de oostkant is toegankelijk geworden voor de OTS-bus.

Tegenover het begin van het Tsjerkepaad was jarenlang een kruipdoor-sluipdoor paadje gecreerd. Onlangs is de rechthebbende bewoner verhuisd en is sindsdien het paadje afgesloten. Ja, nieuwe heren, nieuwe wetten. Fietsers en wandelaars moeten nu over het Schoterpad of via de Zanden hun weg vervolgen.

Groenmarkt

Zaterdag 18 mei was voor de 15 keer de gezelligste groenmarkt op tuingebied in de appelhof van de familie Bakker. Er was een groot aanbod van alles wat er groeit en bloeit in de tuin, zoals vaste planten, 1- en 2-jarige planten, bol- en knolgewassen, groenteplanten enz. Verder was er een groot aanbod aan bloemstukken, tuindecoraties, keramiek, jams ,kruidenthee, honing en nog veel meer.

Deze zaterdag was het prachtig weer en dat was te merken aan het aantal bezoekers. ruim 900 mensen kwamen kopen en kijken in de boomgaard bij Mirjam en Jelmer Bakker.

Fietspad

De werkzaamheden langs de van Engelenvaart vorderen gestaag. In het oorspronkelijke plan was het fietspad op papier doorgetrokken tot aan Nijskoatter brege. Aanwonenden langs de van Engelenvaart tekenden met succes bezwaar aan met als reden inbreuk op hun privacy. Gemeente Heerenveen aanvaardde dit bezwaar en wijzigde de plannen met als gevolg dat een strook bos moest wijken. Vervolgens werden op het oevergedeelte steenbrokken gestort wat het aanmeren van boten bemoeilijkt zo niet onmogelijk wordt gemaakt.Het zal zo zijn redenen hebben. Wel mogen wij hopen dat de bekende Nijskoatter gastvrijheid niet zal worden belemmerd en dat de jaarlijks terugkerende vaartuigen er genoeglijk mogen vertoeven.

Dramatische veranderingen

Als opgroeiend kind lijkt het of de wereld nooit zal veranderen, de tijd schijnt er stil te staan. De harde werkelijkheid laat zich zo nu en dan maar al te duidelijk kennen. Zo heeft Nijskoat afscheid moeten nemen van het hier jarenlang gevestigde mechanisatiebedrijf Gebroeders van der Molen. De vierde generatie heeft zich inmiddels in het bedrijf aangekondigd , doch ten gevolge van de helaas onomkeerbare ziekte van Siete van der Molen , moest het bedrijfsplan drastich worden gewijzigd en de organisatie worden omgevormd. Vanuit praktische overweging werd gekozen voor Joure. Om er te wonen maar ook, en niet in de laatste plaats, daar de werkzaamheden van het bedrijf verder uit te bouwen. We wensen de fam. Douwe van der Molen alle goeds toe hopen hen in Nijskoat toch weer eens te mogen ontmoeten. Siete van der Molen moest voor een ingreep enige tijd in het ziekenhuis verblijven maar was nog niet voldoende hersteld om naar huis te gaan, hij revalideert elders. Cora en familie veel sterkte toegewenst.

Nog meer verdriet overviel ons door het verbijsterende en zeer plotseling overlijden van Sjirk IJntema. Zie hieronder Yn Neitins.

Yn Neitins, 1962 - Sjirk IJntema - 2019

Tiisdei 19 maart 2019. Elkenien is mei syn deistige dingen dwaande. Een dei lyk as alle oarren. De maitiid komt der oan. De earste griene bledjes binne al te sjen. it sintsje kriget stadichjes wat mear tiid en kreft. Mar dan samar ynienen foel troch it tige hommels ferstjerren van us warbere doarpsgenoat en tuke boer Sjirk IJntema der in djip skaad oer Nijskoat en feroare alles.

Sjirk komt ut in laach fan fanatyke boeren dy wisten fan it ferskil tusken berop en ropping fan it boer wezen. Ek hy wist hoe er it ha woe. De plannen foar it kommende lanwurk wiene mei it leanbedriuw trochnaam en ek de fierdere oanpassingen fan de stal en gebouwen wiene besprutsen.

Yn 2003 hat Sjirk him untwrakselje kint oan in slimme sykte, mar dizze keer moast er belies jaan.

Mar wy tinke net allinne oan syn stjerren, dochs folle meer oan syn ryk libben as man, heit en fuleindich boer. We witte fan syn blierens. Syn grutskens op syn pleats wer hy de skoalbern de leafde by brocht far de natur, it fee, it lan mei de griene greiden, de fugels en de blommen yn it fjild. Ek it skriuwen yn de doarpskrante die hij mei nocht en wille. De leste stikjes wiene omtrent klear.

Ek mei wy yn tank werom sjen nei it jierliks Nijskoatter Boskfeest en de Minniste Hagepreek wer wy by min waar altiid in de smuke skuorre terjochte koenen. Sjirk woe en koe mei dit alles syn beste kant sjen litte. Nimmen krige nee as antwurd.

Meer as fiifhundert minsken wiene by it roubeklach yn ' e Nijskoatter tsjerke. En dei letter wie de kremaasje , wer Tine , bern en famylje under stylfolle begelieding van Ella van Halderen wurden fan goede neitins, treast en bemudigens utsprutsen hawwe.

Wy sille Sjirk misse. Wy meie hoopje dat Tine, bern en famylje meielkoar it paed fan Sjirk festhalde sille en kreft en moed fine fan ' e minsken om harren hinne.

Sjirk syn goeie neitins bliuwt.

De skriuwers fan Nijskoat.

Insecten

Alom krijgt ieder te horen dat de insectenstand tot een verontrustend niveau is gedaald. Vogels, bijen en vlinders hebben het moeilijk gekregen en dreigen binnen afzienbare tijd helemaal verdwenen te zijn. Onder de slogan " HAAL DE INSECTEN TERUG. WY DOGGE MEI, JO EK ? " hopen we als bescheiden particulier maar enthousiast inwoner van Nyskoat bijval te krijgen en hiermee een positieve ommekeer te bewerkstellingen. Een gedeelte van het gazon is omgewoeld en van bloemenzaad voorzien. In de maand juni moet het een kleurrijk resultaat zichtbaar zijn volgens de hovenier. We, Jeen en Doetie Landman, zijn benieuwd en u mag als passant mee genieten.

Kunst

Er valt in de loop van dit jaar meer te genieten langs de Rotstergaastweg want de bronzen beelden van Natasja Bennink zullen toch echt worden geplaatst. Het ligt in de bedoeling om op Burendag 2019, zaterdag 28 september, de beelden op feestelijke wijze te onthullen,

Nieuwe inwoners

Natasja heeft meer ijzers in het vuur dan alleen de beelden van Nijskoat. haar prachtige beelden FROULJU FAN FRYSLAN zijn uit Heerenveen weggehaald en zijn nu te bewonderen in Leeuwarden. Opmerkelijk detail mag hier worden genoemd; dat een van de zes kunstwerken is opgedragen aan Froukje Hofma dat ook haar beeltenis draagt. Froukje is voorzitter van het nu zo spijtig omstreden sc heerenven vrouwen en sinds kort inwoner van Nijskoat, We heten Froukje en haar huisgenoten van harte welkom , wensen hen veel woonplezier en hopen hen bij hoogtijdagen te mogen treffen in ons dorp.

Tsjerkepaad

De klaphekjes in het Tsjerkepaad hingen schots en scheef. Voor het vee niet zonder gevaar en voor wandelaars risico voor verwondingen. Hoogste tijd om de zaak aan te pakken. Inmiddels is hier en daar al een hekje vernieuwd of weer recht gehangen. Zo blijft het eeuwenoude Tsjerkepaad een fraai en plezierig wandelgebied. Hopelijk ligt er voor de wandelaars en zonneaanbidders een mooie en lange zomer in het verschiet.

Gedenken en vieren

27 april Koningsdag, 5 mei bevrijdingsdag en daar tussen in 4 mei, dag van de Dodenherdenking. ook dit jaar was er bij de Klokkenstoel en het kerkje van Nijskoat een herdenking. Nijskoatter en kunstzinnig bewoner van de Stal. GERARD ELFRINK, maakte een gedicht over de oorlog 1940-1945.


OORLOG 1940 -1945

NEDERLAND WERD BEZET DOOR DUITSLAND,

DE DUITSERS HADDEN EEN DING VOOR OGEN ,DE JODEN MOESTEN AAN DE KANT,

ER KWAM VEEL VERZET IN NEDERLAND,

ZO STOND HET OOIT IN DE NEDERLANDSE KRANT,

ER KWAMEN ZWARTE BLAADJES VOOR JE FIETSLAMP TE HANGEN,

ZODAT VIJANDIGE VLIEGTUIGEN HET LICHT NIET KONDEN OPVANGEN,

DE JODEN WERDEN NAAR WESTERBORK NAAR EEN KAMP GEBRACHT,

WAAR DE GASKAMER OP HUN WACHT,

DE HONGERWINTER DUURDE LANG,

EN JE HOORDE EEN HEEL ZELDZAAM VERDES GEZANG,

DE AMERIKAN EN ENGELSEN KWAMEN ONS BEVRIJDEN,

EN ZO KWAM NEDERLAND UIT ZIJN LIJDEN.


Gerard Elfrink